« Конец

Метод, при който космите се захващат, чрез прекарване на осукан конец по кожата.