« Продължителност

Продължителността на лечението може да варира според размера на мастната тъкан и третираната зона.