« Видове транспорт

Като начин на придвижване - транспортът се осъществява по няколко основни начина, всеки от които използва специфични превозни средства, инфраструктура и организация. Транспортирането на даден пътник или стока може да включва съчетание от няколко от тези основни начини – интермодален транспорт. Всеки от видовете транспорт има свои предимства и недостатъци, като изборът между тях се определя от стойността, капацитета и бързината.

А, кои и какви са те вижте тук:


транспорт с влекачи, Евро 6 за страната, Европа и чужбина  какво означава » www.olympiatrans.com 

транспорт на неопасни товари транспорт на неопасни товари
транспорт клас L4BH Международен транспорт клас L4BH