« Какво е обемно тегло?

Обемните килограми се изчисляват по формулата: 
Дължина в сантиметри х Широчина в сантиметри х Височина в сантиметри / 6000.

По тази формула един куб. м. отговаря на 166.7 обемни килограма.

Например кашон с размери 40х30х15cm би имал обемно тегло 3кг. 

Транспортна или куриерска фирма ще таксува по високото от обемното и реалното тегло. 

Избрани сайтове сантиметри