« Ротел

Ротел това  е подвижен хотел, представляващ вагон с единични и двойни стаи.


освободен от акциз краен потребител - какво е и какво означава?  какво означава » www.alelbg.com 


ксилол.. Какво е това и за какво служи, и как се използва  какво означава » www.alelbg.com 

кетони кетони.. Какво са кетони и за какво се използват?