« Флотел

Флотел е специално оборудван плавателен съд, който всъщност е хотел!

Избрани сайтове Флотел