« Как се компостира?

Компостирането е естествен процес на прогресивно разлагане на биологичен материал с помощта на аеробни бактерии (живеещи с достъп до въздух).

За компостиране можете да използвате също така биологични стимулатори като още бактерии или лигноцелулоза. През време на процеса на компостиране температурата и съдържанието на влага на компостираните отпадъци непрекъснато се следят.

Промишленото компостиране усилва процеса посредством подобряване условията за бактериите. То по-конкретно се състои от  раздробяване, смесване (+ аерация) на зелени отпадъци. В случая с някои технологии всичко това се случва в специални компостни тунели или на специално подготвени повърхности на открито. 


В онлайн магазина на Гроушоп Градинар.БГ- Органичните препарати за растителна защита срещу болести, насекоми, гъбички и бактерии  какво означава » www.gradinar.bg 


Опасни отпадъци. Почистване, унищожаване, извозване на опасни отпадъци. Вашето здраве е наш приоритет!  какво означава » www.unal09.com 

транспорт опасни отпадъци Транспорт на опасни отпадъци. Безопасно транспортиране и извозване на опасни отпадъци.