« FDA (

FDA е американската агенция за контрол на храните и лекарствата (в превод от английски : Food and Drug Administration, FDA, USFDA).

Това е административна структура Министерството на здравеопазването и социалната политика на САЩ. 

Официален уеб сайт: brandsoftheworld.com

Източник Wikipedia


кетони.. Какво са кетони и за какво се използват?  кетони  

Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?  какво означава » bg.wikipedia.org 


Огнян Донев-Досие! Какво ще открием там?  Огнян Донев