« Здрава конструкция

Конструкцията трябва да бъде достатъчно здрава, за да издържи тежестта и масата на бързо развиващите се виещи растения. Освен това, за да издържи и на сериозното натоварване от ветровете, височината ѝ не трябва да надвишава 2,5 метра, а местоположението и ориентацията ѝ да бъдат съобразени с розата на ветровете в съответния район


Трябва ли сградата ми да има ескалатор? При наличие на голям поток от хора, ескалаторите са чудесно решение. Също така, наличието на ескалатори, хоризонтални асансьори в търговските обекти, магазини и обществени места, допринася и към дизайна.  какво означава » maritza-m.com ескалатори