« Хълмове

Това са средищна област, „междинна станция“, през която преминават пътищата, носещи информация от различни рецептори – зрителни, слухови, болкови, за допир и натиск, по техния път към кората на крайния мозък.


Софарма за Огнян Донев Важна информация за финансовото състояние и всичко свързано с много пари  какво означава » www.sopharmagroup.com 


Новини, крими новини и полезна информация от Стрелча и Панагюрище, район и регион  какво означава » www.pbnovini.com