« Мозък, очи

Малката вдлъбнатинка във външния долен край на очницата. Лекува очите и някои душевни състояния.

 


Фитнес залата за мозъци Разберете как може да практикувате ТЕС сами чрез ТЕС упражнения за мозъка и психиката  какво означава » barep.org тес упражнения