« Свързващо вещество

Служи за задържане или фиксиране на боята и образува нейния покривен пласт, наречен още «филм». Като свързващи вещества се употребяват гасена вар, водно стъкло, цимент, туткал, казеин, ленено масло, безир и др.

Избрани сайтове вещество

Най-актуални страници вещество

  • Информация за екскурзии и пътувания в Русия какво означава » ...

  • Врачанската прокуратура поде „Химко”

  • Еманера капс. 20мг х 14