« Хеморагичният цистит

може да се появи като страничен ефект на лечение с циклофосфамид, ифосфамид или след лъчетерапия. Радиационният цистит е една от формите на хеморагичен цистит. Няколко серотипове аденовирус се свързват с остър, самоограничаващ се хеморагичен цистит, който се среща предимно при момчетата. Той се характеризира с хематурия (кръв в урината) и обикновено вирусът може да бъде открит в урината.

 

Избрани сайтове цистит

Най-актуални страници цистит

  • Какво е и какво представлява цистита? Цистит

  • Какви видове цистит има? Видове цистит

  • Какви са причините за появата на цистит? Причини за цистит