« Продължителност

Продължителността на лечението може да варира според размера на мастната тъкан и третираната зона.

Избрани сайтове продължителност

Най-актуални страници продължителност

  • Курсове по компютърен машинопис - десетопръстна система, кирилица или латиница Машинопис

  • Компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Курсове по Power Point за създаване на презентации Power Point