« Какво е медицинска дерматология?

Медицинска дерматология е дерманология, която се занимава с  лечението накожните проблеми по медицински и хирургичен начин - метод, процедура...