« Чрез биопсия от тънките черва

Вторият начин-метод да разберем дали имаме непоносимост към глутен е чрез биопсия от тънките черва. При биопсия от тънките черва се взема тъканна проба, която се подлага на хистологично изследване, чрез което може да се разкрие вероятна атрофия на чревните влакънца.