« С, какви болести могат да ни заразят кърлежите?

Лаймска болест, Марсилска треска, Кримска-конго хеморагична треска, Хеморагична треска с бъбречен синдром, Кърлежов енцефалит и Ку-треска.

Нямаме никакво желание да ви плашим с последствията от тези заболявания, защото разчитаме, че сте спазили всички съвети дотук и няма да ви е необходимо да знаете повече, НО..

!НЕ, забравяйте, че те са причининени от ухапване на кърлеж!

5-6 дни след ухапването от кърлеж наблюдавайте мястото. На 25-30 ден от ухапването на кърлежа, на човека може да се извърши серологично изследване за Лаймска болест с цел доказване на заболяване или не и предприемане на съответното специфично лечение. Тези изследвания се извършват в Националния център по заразни и паразитни болести. Стериотипът да се приема антибиотик профилактично след ухапване от кърлеж е по-скоро излишна, защото обикновено той се изписва за от 5 до 7 дни. Ако обаче действително сте заразени с нещо от кърлежа, то курсът на лечение е доста по-дълъг и се действа според конкретната ситуация.