« Измерване на базална температура

Най-често измерването на базална температура, се препоръчва това да се извършва посредством оралното или ректално поставяне на термометъра. Препоръчително е измерването да продължи в рамките на поне три поредни месеца, за да можете да добиете по-пълна представа за своето състояние. Измерването се извършва сутрин, след сън, преди ставане от леглото – по този начин ще гарантирате максимална точност на резултатите.

Избрани сайтове температура

Най-актуални страници температура

  • Чудо! Врачанка премери температурата на здравния министър

  • Кой са най-подходящите месеци за туризъм в Кения? Климат в Кения