« Въздушна термопомпа

Въздушната термопомпа извлича топлинна енергия от околния въздух. 

Термопомпите Въздух-Вода са с по-нисък първоначален разход и бърз и лесен монтаж.

През лятото, когато температурата е по-висока от 25 градуса и имате нужда от охлаждане на жилището, топлата вода може да е бонус. С подходящата въздушна термопомпа, топлината от сградата може да се пренесе в бойлера с един и същ разход на енергия. При този вид термопомпи COP намалява при много ниски външни температури (-15).