« Пътен транспорт

Пътният транспорт възниква с появата на първите колесни превозни средства, които изискват за нормалното си придвижване специално подготвени трасета – пътища. Те са подравнени участъци от терена, а днес често и със специална пътна настилка, която улеснява преминаването на превозните средства. В рамките на селищата пътищата се наричат улици.

В края на 17 век и началото на 18 век преди развитието на жп транспорта за осигуряването на пощенските услуги и бързо придвижване на пътници се появява дилижансът. За подобряване на скоростта на движение започват се правят и първите пътища с много по равна настилка от съществуващите преди – макадама.

В наши дни основните превозни средства, които използват пътищата, са автомобилите, включително автобусите, предназначени за превоз на голям брой хора, и камионите, предназначени за превоз на товари. Най-голям е броят на леките автомобили, предназначени за транспортиране на малък брой хора или малки товари. Те предоставят голяма функционална гъвкавост за сметка на по-неикономичната си работа. Пътищата се използват и от други превозни средства, като мотоциклети и велосипеди.