« Корпоративен урок 10

Бизнес поуки 10

Не всеки, който те засипва с лайна е твой враг.

Не всеки, който те вади от лайната е твой приятел.

Когато си затънал в лайна до гуша, недей да чуруликаш много-много.

 

Пример:

Една лястовичка летяла на юг, но студът я застигнал и премръзнала до смърт, тя паднала в широко поле. През полето минала крава и се изсрала върху птичката. Изпражнението стоплило лястовичката, тя се съвзела и радостно започнала да чурулика… Минаваща наблизо котка чула чуруликането и следвайки звука, извадила птичката от кравешкото лайно и я изяла.