« Термопомпи

Машина, която извършва механична работа, за да прехвърля количество топлина от по-студен източник към друго, по-топло тяло се нарича термопомпа. За разлика от водните помпи, които изчерпват вода от водоизточник, термопомпите изчерпват топлина от околната среда.

Избрани сайтове термопомпа

Нови интернет страници термопомпа

  • Какво? .Net Термопомпи

  • Най-актуални страници термопомпа

  • Отопление 2019-2020г., Проектиране и монтаж на отоплителни инсталации, проект за отопление, проектиране на отопление, качествено изпълнение на отопленние Отопление