« Какво е медицинска дерматология?

Медицинска дерматология е дерманология, която се занимава с  лечението накожните проблеми по медицински и хирургичен начин - метод, процедура...


Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?  какво означава » bg.wikipedia.org