« Хидропоника

Хидропоника! Какво е хидропоника? Хидрпонониката представлява позната от древността техника за отглеждане на растения без почва. 

Най-важни при хидропонните системи са нивата на киселинност (pH) и електропроводимост (EC). Добрите познания и контрола над тези променливи са съществен фактор за успешно отглеждане на растения в хидропонни системи и други растителни среди. pH е мерна единица, показваща киселинност или алкалност на воден разтвор. Ако водния разтвор има ниво на киселинност (pH) от 0 до 6.9, значи е киселинен. Ако водния разтвор има ниво на киселинност (pH) от 7.1 до 14, значи е алкален. Чистата и дейонизираната вода е неутрална със стойност на киселинност 7.0. Идеалното ниво на pH за повечето хидропонни системи за отглеждане на растения е между 5.8 и 6.2. Изключение прави отглеждането в Rockwool среда, която предпочита малко по ниско ниво на киселинност, 5.5.

Защо е важно нивото на PH при хидропониката?

Ако нивото на pH на разтвора не е правилно, тогава растението няма да има възможността да абсорбира някои от най-важните
хранителни елементи, нужни за правилното развитие. Всяко растение има своите изисквания за киселинност на хранителния
разтвор, който ще произведе здрав и пълноценен растеж и развитие. Нивото варира при всички растения. Повечето растения
предпочитат леко кисела растителна среда (от 5.7 до 6.3), макар че биха оцелели и в среда със стойности 5-7. 

Растенията отглеждани в киселинна среда могат да покажат различни симптоми, като токсичност от алуминий (Al), водород (H) и/или
магнезий (Mn), също така и недостиг на калций (Ca) и магнезий (Mg).

Обратно, в алкална среда,високата наличност на молибден (Mo) и макронутриенти (с изключение на фосфор) и ниски нива на фосфор (Р), желязо (Fe), магнезий (Mn), цинк (Zn), мед (Cu) и кобалт (Co), могат да засегнат неблагоприятно растежа на растението.

 

2 вида са най-разпространените хидропонни системи: 

Пасивна хидропоника

Пасивните хидропонни системи представляват отглеждане в контейнери или саксии запълнени с растителна среда, като почва, кокос, перлит, вермикулит, Rockwool Cubes или Rockwool тухли за ръчно напояване.Обикновено за този тип отглеждане се препоръчва използването на един голям контейнер с хранителен разтвор. Контейнер с капацитет 200 литра е идеалното решение. Веднъж постигната стабилността (електропроводимост) на разтвора, нивата на pH могат да бъдат проверени и настроени до идеалните нива от 5.8 до 6.2. Препоръчва се да си запишете точното количество от добавените регулатори за повишаване (pH UP) и понижаване (pH DOWN) на нивата на киселинност. Така в бъдеще можете да използвате точно толкова количество като рутинна доза всеки път когато приготвяте контейнера с хранителен разтвор. Нивата на киселинност ще останат постоянни с всяка нова партида. В противен случай, проверките на pH са задължителни от време на време. Най-добре е да използвате дигитален pH метър, например BlueLab pH pen. Хранителния разтвор в контейнера ще остане стабилен и ще бъде достъпен за растенията винаги, когато имат нужда от него.

  
Активна хидропоника

Активните хидропонни системи са тези, в които хранителните вещества се доставят на растението чрез напоителни системи. Тези системи включват NFT системи, Flood & Drain, Аеропонни системи и DWC системи. В повечето от тези системи хранителните разтвори рециркулират през корените през определен период от време.
В активните системи нивата на pH трябва да бъдат проверявани и реголирани редовно. В повечето от системите се добавя прясна вода, за да запълни липсата от използвания от растенията хранителен разтвор. Добавената вода обикновено е с по-високо ниво на киселинност от хранителния разтвор, следователно трябва да се коригира с регулатор на киселинноста. Това се постига с добавянето на малки дози pH DOWN. Проверката може да се извършва с pH китове, но тъй като тази процедура се извършва често се препоръчва използването на дигитален уред за измерване на pH.

 
 Система метални стелажи за палети APR12, рафтови метални стелажи DIMAX, конзолни системи стелажи за огромна товароносимост GL8, конзолни рафтови стелажи M90 за магазини с голям брой стоки и още какво означава » за палетни стелажи ts-bg.net  

 

Избрани сайтове киселинност

Най-актуални страници киселинност

  • Алкални храни

  • Киселинни храни

  • Ранни признаци при висока киселинност в организма Признаци при висока киселинност в организма