« Апартхотел

Апартхотер, това е туристическо убежище с различна големина което се предоставя под наем на туристи или за бизнес цели готово за живеене. Може да се намира във ваканционни селища или в хотели. В него се предлагат услуги/смяна на постелячно бельо, почистване, осигуряване на храна.


кетони.. Какво са кетони и за какво се използват?  кетони  

Огнян Донев е изпълнителен директор на Софарма от месец октомври 2000 година. Какво и защо ни съветва той?  какво означава » bg.wikipedia.org 


Огнян Донев-Досие! Какво ще открием там?  Огнян Донев