« За лечебен метод

Болести, симптоми или състояния, за които са публикувани единични клинични проучвания, отчитащи известен лечебен ефект, но при които акупунктурата заслужава да бъде опитана като метод, защото лечението с конвенционалните и други терапии е трудно.


въглеводороди, химикали, бои на склад и съхранение. Видове, начини, методи, технологии на и за поддръжка и съхранение на химикали  какво означава » www.alelbg.com