« Нагряване с мокса

Загряване и активиране на акупунктурните точки с тлееща билкова пура.


Кои са най-важните точки в тялото! Защо енергийната психология работи ефективно използвайки акупунктурни точки от и в тялото?  какво означава » www.barep.org акупунктурни точки