« BTU/EER/COP

Какво е BTU/EER/COP?

 

Повечето климатици са с капацитет, измерен в Британски Топлинни Единици (BTU). Това е количеството топлина, необходимо за да се повиши температурата в един pound (0.45 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзий). 1 BTU = 1.055 джаула. Съотношението на BTU към W e 3.41/1, т.е. 3.41 BTU = 1 W. Например климатична система с мощност на охлаждане 12 000 BTU отдава 3520 W студ. EER ( energy efficiency rating – коефициент на енергийна ефективност) е равен на съотношението на отдадената мощност във W спрямо консумираната електрическа мощност във W (ват) в режим на охлаждане. Например ако климатична инсталация отдава 3520 W студ, а консумира 920 W ел. енергия, има EER=3.826. Аналогичен е коефициентът COP – коефициент на енергийна ефективност при отопление. Колкото EER и COP е по-голям, толкова климатикът е по-икономичен.

Избрани сайтове мощност

Нови интернет страници мощност

  • Топлообменници, Вентилация, Климатици, Централна климатизация, Термопомпи Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 (външно тяло) климатик за две стаи

  • Най-актуални страници мощност

  • Повишава се мощността на пети блок

  • MXZ-2D42VA2 мощност 5,3/6,4 kW, Mitsubishi Electric MXZ-2D53VA2 (външно тяло) климатик за две стаи, MXZ-2D53VA Mitsubishi Electric MXZ-2D53VA2 (външно тяло) климатик за две стаи

  • MXZ-2D42VA2 мощност 4,2/4,5 kW, Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 (външно тяло) климатик за две стаи, MXZ-2D42VA2 актуална информация, Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA2 (външно тяло) климатик за две стаи