« Ондулин видове

Независимо, че броят на вълните върху различните видове ондулин е различен, техният размер е един и същ  и могат да се комбинират различни видове материали. Това е допълнително предимство на ондулин, що се отнася до покривите със сложни форми.

Търсенето на строителният материал ондулин доведе до появата на нови негови разновидности. В момента 4-те основни вида ондулин са: