« Ондулин Умен

Умният ондулин е по-модерното и перфектно покритие, което се различава от класическото по-ниски параметри и тегло, причинено от точките на закрепване и наличието на хидро бариерна брава.

Листовете умен ондулин са 195 * 95 cm, дебелина 3 мм, броят на вълните - 10, тегло 6,3 кг. Благодарение на наличността Smart Lock топената вода и полегатият дъжд няма да попаднат на местата на припокриващи се листове. Монтирането на умен ондулин е опростено от маркирани маркировки. Такъв умен ондулин може да се използва за покриви, обществени и жилищни сгради;