« Ондулин Температурно влияние

Интересна особеност на ондулин е, че ниските температури допринасят за временно увеличаване на крехкостта на материала. Поради това е по-добре да не извършвате рутинна поддръжка през зимата.