« Ондулин Запалимост

Органичният състав на покритието естествено не възпрепятства изгарянето. От друга страна, евтините тинни покриви също не могат да устоят на пожара. Тази задача се борави с метални плочки или по-скоро с някои от нейните доста скъпи типове.