« Ондулин Изисквания за кофражната система

Облицовката под ондулин може да бъде непрекъсната - ако наклонът на покрива е по-малък от 10 градуса или със стъпка от 40 до 60 см. По-голяма стъпка от летвата е недопустима. В противен случай покривът няма да устои на тежестта дори на средните валежи и няма да има "вина" на покритието.