« Ондулин Сила

Най-противоречивото предимство на ондулинът, което е за предпочитане да се разгледа по-нататък, говорейки за недостатъците на материала.