« Ондулин Шумопоглъщане

Ондулинът има високо ниво на шумопоглъщате, което означава, че по време на инсталацията няма да се налага да мислите за допълнителна шумоизолация.