« Ондулин Ниска цена

Ондулинът струва около 7 щ.д. на метър. Може би доста тънък (0.35-0.45) метал и по-евтино, но това покритие издържа много ограничено натоварване. Обикновената шисти ще спести една трета, губи удобство и екологосъобразност. Висококачествената метална керемида определено ще изисква много пари в сравнение с ондулин.