« Ондулин Еластичност

Листовете от ондулинен материал могат лесно да бъдат огънати, ако искате да покриете покрива със сложна форма, например, с няколко кънки.