« Ондулин Устойчивост на химически атаки

Повреждането на повърхността на листа ондулин е извън силата на киселини или алкални съединения. Въздействието на продуктите от дестилацията на нефт, например бензин и агресивни промишлени газове, няма да повлияе на външния вид и свойствата на покрива, направен с ондулин.