« Ондулин Безопасност на околната среда

Ондулинът е покривен строителен материал, който не съдържа или освобождава вредни вещества за човешка употреба.