« Ондулин недостатъци

Признаваме, че покривът с ондулин има и редица недостатъци. Също така е вярно, че значителна част от тези недостатъци е свързана с нарушаване на правилата за полагане на покритието. Преодоляването на последващите проблеми при експлоатацията на ондулинното покритие, може да доведе до прекомерни икономии на закрепването и допълнителните елементи на покрива.

Като: