« Ондулин предимства

На първо място си струва да се разгледат по-подробно предимстватата и качествата, с които ондулинът стана популярен.

Те са: