« Ондулин предимства и недостатъци

Употребата на ондулин като покривно покритие има своите предимства и недостатъци.

А, именно: