« Държи

държи дървената конструкция суха и удължава нейния живот.