« Течове

предотвратява течове от покрива, дори ако керемидите са счупени или разместени от вятъра;