« Позволява

позволява постоянно вентилиране на покрива;