« Без нужда

няма нужда от контра-летви, т.нар. черна хартия и паропропускливо фолио;