« Термомостовете

Термомостовете, които се елиминират е друг плюс на поставянето на капачките FIBRANgeoCAP. Минималните термомостове биха се получили на местата, където се дюбелира. Дюбелите, които Фибран предлага са метални, но облечени в найлоново покритие по цялата си дължина.