« Гладкост на топлоизолационното покритие

Гладкост на топлоизолационното покритие чрез капачки FIBRANgeo CAP от FIBRANgeo BP ETICS, предварително изработени, които се поставят отгоре върху главите на дюбелите. Те се предоставят от ФИБРАН едновременно с всички останали елементи на системата. Целта е да се постигне плътен, еднороден слой, който ще е по-лесен за измазване и ще се избегне вероятността при не достатъчно професионално поставяне на финишното покритие, главите на дюбелите да се виждат, особено при пряко слънчево огряване върху фасадата.