« Еднакви технически характеристики

Еднакви технически характеристики на ватата за всяка една страна на плочата, което предотвратява вероятността да се обърка страната, от която да се постави плочата към стената.