« Лекота при изпълнението

Лекота при изпълнението, дължаща се на намаления размер на плочите, който е вече 1000/600mm.